علیرضا

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Student
Location تهران/اصفهان, Iran
Introduction تمامی زندگیم (نه قسمتی از آن) تابع سرنوشت مزخرف من است. کاری نمی توانم بکنم. جز اینکه گوشه ای بنشینم و با گردنی کج نگاه کنم. نگاهش کنم. که چطور این سرنوشت لعنتی با عجله ، بی خیال ، خونسرد ، زندگی من را به بازی می گیرد ... عادتم می دهد به زندگی . تنهایم می گذارد و دلتنگم می کند ...
Interests خودم خودم و خودم وکتاب و مطالعه و شاید شب بیداری چون شب ها بهترین موقع زندگیم بودند.البته به تازگی جدول سودوكو هم اضافه شد.از بوی نفت و بنزین و چسب و رنگ و این جور مواد شیمیایی خیلی خوشم میاد
Favorite Music صدایی که به گوشم خوش آید !
Favorite Books صد سال تنهایی (مارکز) زنده به گور (هدایت) قلعه حیوانات- 1984(جرج ارول) محاکمه (کافکا) عقاید یک دلقک و بابا گوریو خشم و هیاهو / ویلیام فاکنر ناتوردشت / سلینجر