Dr. M

My blogs

About me

Introduction Tốt nghiệp tiến sỹ ngành Di Truyền Học (Genetics), chuyên về Ung Thư tại trường Albert Einstein College of Medicine, New York, Mỹ