Broker HAD

My blogs

About me

Gender Male
Industry Consulting
Occupation Nhà Phân Tích Chứng Khoán Độc Lập
Location Hồ Chí Minh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Phương Pháp Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán: Chu Kỳ - Giai Đoạn
Favorite Books How To Trade Stock - Livermore (1947)