narawadee

My blogs

About me

Gender Female
Industry Fashion
Occupation เจ้าหน้าที่การตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และร้านhello modern design ถนนข้าวสาร
Location ชลบุรี
Interests ท่องเที่ยว, ธรรมมะ, ธุรกิจเสื้อผ้า, ธุรกิจเกษตรยาง ปาล์ม เมล็ดมะม่วงหิม