trung-dong anh

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Kỹ sư XD
Location Đông anh, Vietnam
Introduction Đang làm việc tại Ban QLDA đường thủy - Hà nội
Interests ALL