എം എ ധവാന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location India
Introduction മറുനാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍... കാശില്ലെങ്കിലും അടിച്ചു പൊളിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍.