Ενημερωτικό Ιστολόγιο (blog)

My blogs

About me

Introduction Στο συγκεκριμένο ιστολόγιο (blog) θα αναρτούνται θέματα προς ενημέρωση των γονέων και των μαθητών. Ο σχολιασμός τους είναι ευπρόσδεκτος αλλά η δημοσίευση των σχολίων θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από την Διεύθυνση του σχολείου.