Ingrid Eckerman

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Non-Profit
Occupation Pensionerad folkhälsoläkare. Chefredaktör för AllmänMedicin.
Location Stockholm, Sweden
Introduction Retired public health doctor with great interest for environment. Plays the fiddle, lives in co-house. - Pensionerad folkmusikspelande kollektivhusboende folkhälsoläkare med stort miljöintresse. Website www.eckerman.nu.
Interests Environment, Health, Health promotion, Family medicine, Primary health care, Welfare, Sustainable development, Bhopal, India, Folk music, Fiddle, Co-house, Miljö, Hälsa, Hälsofrämjande, Allmänmedicin, Primårvård, Välfärd, Hållbar utveckling, Bhopal, Indien, Folkmusik, Fiol, Kollektivhus