தாஜ்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation Business
Introduction நவ கலைகளின் ஈடுபாடு மனிதகுல மேன்மைக்கு அழகும்-கீர்த்தியும் சேர்க்குமென நம்பும் இன்னொருவன்.
Interests Reading Book And Writing.
Favorite Movies குரு(மலையாளம்)
Favorite Music ஹிந்துஸ்தானி
Favorite Books ஜே.ஜே.சில குறிப்புகள், உயிர்த்தேன்