ஞாஞளஙலாழன்

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction சொந்த ஊர்: கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு. வயது: நீங்கள் சின்னப் பையன் என்று நினைத்து விட்டால் (ஹா, ஹா) துறை: மென்பொருள். நிறைய எழுத வேண்டும் என்பதைவிட எழுதுபவை எனக்கு நிறைவைத் தர வேண்டும் என்றே விரும்புகிறேன்.உங்களுக்கும் தான்!