ต้า อดิศักดิ์ นำระนะ (คนกันดาร)

My blogs

About me

Gender Male
Location อุบลราชธานี
Introduction อดิศักดิ์ นำระนะ หรือ ต้า เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 พื้นเพคนตำบล ตาเกา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรชายคนกลางของครอบครัว เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำขุ่น ระดับมัธยมที่ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา หลังจากจบม.ปลาย ต้า ไม่เคยคิดว่าจะได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นคนเรียนค่อนข้างอ่อน และก็ไม่ได้กระตือรือร้นในการหาทีเรียนต่อ แตกต่างจากเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ ที่เขากระตือรือร้นหาที่เรียนกัน สำหรับ ต้า แล้วไม่ ไม่มีแม้กระทั่งที่เรียนต่อ ไม่กล้าแม้ที่จะขอเรียน สิ่งแรกกลัวเรียนไม่จบ เพราะไอ้เรานะ เป็นคนเรียนไม่เก่ง กลัวจะทำให้พ่อแม่ผิดหวัง ต้า ตัดสินใจครั้งแรกหลังจบ ม.6 ว่าจะ สมัครเข้ารับใช้ชาติ เป็นทหารเกณฑ์ เมื่อปรึกษาทางครอบครัว แล้วก็ O.K แต่แล้วก็ต้องล้มเลิก ก่อนถึงวันเกณฑ์ ทหาร 2 วัน ต้า เตรียมเอกสารทุกอย่างครบแล้ว บอกกับพ่อ แล้วพ่อก็พูดว่า คิดดูให้ดีก่อน พ่ออยากให้เรียน จะเรียนที่ไหนก็ได้ ถ้าอยากเป็นทหาร ให้เรียนจบค่อยสมัครก็ได้ ที่นี่การตัดสินใจครั้งสำคัญก็เกิดขึ้น ต้า ตัดสินใจ จะเรียนต่อ ตามคำพูดพ่อ จากนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็เกิดขึ้น ต้า ตัดสินใจบินเดี่ยวไปพร้อมกับรถไฟสายใต้ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ใน คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เรื่องมันก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้และครับ