J-TEST.VN

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Chia sẻ thông tin về du học, xuất khẩu lao động và các kỳ thi tiếng nước ngoài
Location Hà Nội, Vietnam