කස්ස

My blogs

About me

Gender MALE
Location ඔසියන්ගේ රටේ, Victoria, Australia
Introduction දශකයකට අධික කාලයක්, ඕස්ටෙ‍්‍රලියාවේ වෙසෙන මා හට මුහුණ දීමට සිදුවූ බොහෝ දෑ මෙසේ සටහන් කොට තබමි!