రాధిక

About me

Gender FEMALE
Occupation Home maker
Location Wisconsin, United States
Introduction తోచిన భావాలకు తెలిసిన భాషలో మాటలు అల్లుకుని ఆనందించే సాధారణ పల్లెటూరు అమ్మాయిని. కవిత్వం రాయడం నాకు చేతకాదు.భాష మీద పెద్దగా పట్టు కూడా లేదు. ఈ బ్లాగులో వున్న ఫొటోలు గూగుల్ నుండి,ఫ్లిక్కర్ నుండి, కొంతమంది స్నేహితుల నుండి సేకరించినవి . అక్షర దోషాలుంటే మన్నించగలరు.
Interests సినిమాలు, సంగీతం, సాహిత్యం, ప్రకృతి
Favorite Movies అర్జున్, ఆనంద్, గీతాంజలి, నువ్వే..నువ్వే..
Favorite Books అమృతం కురిసిన రాత్రి, అత్తగారి కధలు, మా పసలపూడి కధలు.....