Shoqata e Strip Artistve "XHENNET COMICS"

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Comic Book Artist
Location Prizren / Kosove.
Introduction Shoqata e Strip artistëve Kosovar " Xhennetcomics"është e vetmja shoqatë të Stripit dhe karikaturës në Kosovë.Shoqata miret me organizimin e Festivaleve, botimin e Strip Revistave dhe aktiviteteve të ndryshme në lëminë e artit të nëntë.