Slow Food Hardanger

My blogs

About me

Location Ulvik i Hardanger
Introduction Slow Food handlar om å dyrke dei enkle gledene ved god mat i godt selskap, og å kobla matgleda med en forplikting ovanfor dyr, natur og menneske. Men Slow Food står og for eit viktig og breiare perspektiv; å jobba for å tryggje viktige delar av jordbruket som står for matproduksjon, og for vår matkulturelle historie. Stikkord her er: ivaretaking av artsmangfaldet, berekraftig jordbruk, distriktsutvikling, samt ivaretaking av handverksteknikkar og mattradisjonar. Slow Food meiner det må byggast nettverk mellom dei ulike aktørane som formidlar mat; bonden, kokken, forskaren og politikaren må samlast og snakke saman. Dette skapar ei forståing for dei ulike aktørane sine problemstillingar og gjev grunnlag for å avgjere betre og riktige avgjerder i måten me bør produsera maten vår.