Göran

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Östersund, Jämtland, Sweden
Introduction Jag bor och arbetar i Jämtland. Mitt stora intresse är friluftsliv. Förr paddlade jag mycket canadensare, det har nu övergått till kajak och då främst de traditionella grönlandsmodellerna och de aleutiska baidarkorna.