ครูแสง

My blogs

About me

Gender Female
Location บุรีรัมย์, อีสาน, Thailand
Introduction -
Interests ศึกษาเรื่องชีวิต
Favorite Movies -
Favorite Music -