Παράξενος

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Thinker
Location Athens, Hellas
Introduction I'm a restless soul, a novelty seeker, a different viewer.
Interests living in my head, strategy games, rpgs, thinking, the roulette problem, reading, music
Favorite Movies Black Eagle, My own private Idaho, Les nuits fauves
Favorite Music Mine, Alan Sylvestri's Arthur's theme, Asia, John Wetton, Αλλά και..., Pascal Obispo, Λένα Πλάτωνος, Γιάννης Παλαμίδας, Στέρεο Νόβα, Active Member, ...
Favorite Books Also sprach Zarathustra, Nietzsche, Επίκτητος, Epictetus, Dostoevsky, James Hadley Chase