Enric Parras i Morales

My blogs

About me

Gender Male
Location Barcelona, Catalunya, Spain
Introduction Mestre cinturó negre 4º Duan en Kung Fu estil ‘Tang-Lang-Pai’ (Mantis Religiosa) (‘TAMO’, FCK, FEK i IKF) . Membre de la comissió tècnica i secretari de l’Associació Esportiva d’arts marcials ‘Tamo’. Membre de la comissió tècinca de ldepartament de Kung Fu de la FCK, així com el Tribunal de Grau i Arbitratge de dita federació. Mestre cinturó negre 4º Duan en ‘TaiChiChuan’ (estilo Yang) i ‘ChiKung’ (‘TAMO’, FCK, FEK, IKF i International Tai-Chi-Chuan & Chi-Kung Association). Membre de la comissió tècnica de IKF com a representant d’Espanya. Mestre entrenador nacional de Kung Fu (Consell Català de l’Esport). Arbitre nacional i internacional de Kung Fu (Consell Català de l’Esport i Consejo Superior de Deportes). Mestre i seleccionador Nacional (IFK) i instructor de Kárate-Kempo (FEAM).Mestre instructor en defensa personal (‘TAMO’, IPSDA, IPA i FELO). Mestre instructor 6º Duan en defensa personal policial, IPSDA, IPA. Des del 1997 fins al novembre de 2012 he estat donant classes al Dojo Sant Gervasi’ de Barcelona. També he estat col•laborador amb el TERMCAT com assessor d’arts marcials.