நா.பூ.பெரியார்முத்து

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Internet
Occupation கணினி பழுது பார்த்தல்
Location Kalayarkoil, Sivagangai, India
Introduction எல்லோரையும் போலவே நானும் எனக்கொன்றும் சிறப்பு கிடையாது தோழர்களே,
Interests ஜாதி, மதம், தெய்வம், தனம் என்கின்ற நான்கு தத்துவமும் அழிந்ததாகவேண்டும். அவை அழியாமல் மனித சமூகத்துக்கு சாந்தியும், திருப்தியும், சுகமும் கிடையாது. அந்த நிலையை அடைந்துதான் ஆகவேண்டும். அதுவே எனது கொள்கை.
Favorite Movies தமிழனின் புகழ் உயர்த்தும் அனைத்து திரைபடமும்
Favorite Music இளையராசா, ஏ.ஆர். ரகுமான்
Favorite Books மூடநம்பிக்கை வளர்க்காத அணைத்து புத்தகங்களும் வாசிப்பேன்