אביטל פורטינסקי

My blogs

About me

Introduction אני תלמידה באולפנת צביה בהרצליה בשנת תשע"ג ואני עושה עבודת חקר בהיסטוריה בנושא השואה בצרפת על השאלה "מדוע היהודים היו מופתעים מ"מצוד ולודרום ד'היב" שאירע ב16-17 ליולי בשנת 1942 ולא ברחו?".