สำนักพิมพ์แม็ค

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Links Wishlist
Introduction นำเสนอผลิตภัณฑ์ของสำนักพิมพ์แม็ค ได้แก่ หนังสือแบบเรียน หนังสือคู่มือเตรียมสอบ หนังสืออาชีวศึกษา วารสารแม็ค สื่อการเรียนการสอน และข้อมูลสถาบันกวดวิชา แสดงข้อมูลความรู้ทางวิชาการและบันเทิง สำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวบรวมข่าวสาร บทความ แบบทดสอบ และของฟรีที่เป็นประโยชน์