കല്യാണി രവീന്ദ്രന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Occupation teacher
Location kerala
Introduction അമ്മയാണ്, ഭാര്യയാണ്, മകളാണ്, മരുമകളാണ് , ഏട്ടത്തിയാണ്, ഏട്ടത്തിഅമ്മയാണ്, അധ്യാപികയാണ് , വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ്.. എല്ലാം കൂടി ഒരു അവിയല് പരുവമാണ്.
Interests reading, surfing net, learning, drawing, listening music