சுதேசமித்திரன்

My blogs

About me

Gender Male
Location chennai, coimbatore, tamilnadu, India
Introduction சுதேசமித்திரன் என்பது புனைப்பெயர். 1993 -இல் முதல் படைப்பு வெளிவந்தது. பால்யம் பல ஊர்களில் கழிந்திருந்தாலும் வெகு வருடங்கள் இருக்க நேர்ந்தது கோவையில். தற்போது வசிப்பது சென்னையிலும் கோவையிலும்.