Alternativ Debatt Blogg

My blogs

About me

Introduction Jag är intresserad av samhällsfrågor med betoning på sociala frågor och gemene mans yttrandefrihet. Åsikt måste få brytas mot åsikt. Dialogen eller tyckandet ska vara rakt. Jag anser, liksom många andra, att prata bakom ryggen är fegt och inte leder utvecklingen och det fria ordet framåt. Jag bor i Stockholm.