சந்தான சங்கர்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Accounting
Occupation Finance
Location Bangalore, Tamilnadu, India
Introduction சந்தான சங்கர் எனது பெயர். நான் பெங்களூரில் வசித்து வருகிறேன்.
Interests Melodies music, Reading lyrics, Cricket..
Favorite Movies Jentleman, rambo, kaka kaka
Favorite Music Illayaraja
Favorite Books Vikadan