പ്രദീപ്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Occupation Accountant
Location ബര്‍മിന്‍ഹാം, കോട്ടയം, United Kingdom
Links Audio Clip
Introduction ഞാന്‍ പ്രദീപ്‌, നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും തോമസ്‌ എന്ന് വിളിക്കും. ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇപ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ താമസം. പക്ഷെ ഞാന്‍ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് എന്‍റെ നാടിനേ കുറിച്ചാവും, പിന്നെ എന്‍റെ നാട്ടിലെ തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെകുറിച്ചും എന്‍റെ വീടിനെകുറിച്ചും, എന്‍റെ കൂട്ടുകാരേകുറിച്ചും....
Interests കഥകള്‍, ദേശാടനം
Favorite Movies എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടം.ട്രോയ്‌, വി വേര്‍ ദ സോള്‍ജ്യെര്‍സ് .അപ്പൊകലിപ്റ്റൊ, ഇങ്ങനെ വായില്‍ കൊള്ളാത്ത പേരുള്ള സിനിമയെല്ലാം ഇഷ്ടം
Favorite Music ചില ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകള്‍ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഇഷ്ടം
Favorite Books ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതി, ഓഷോ, എം.ടി, ടി.പദ്മനാഭന്‍, മാധവിക്കുട്ടി, ബഷീര്‍ .....