க. சீ. சிவக்குமார்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Arts
Occupation எழுத்தாளர்
Location தாராபுரம், திருப்பூர்.தமிழ்நாடு.இந்தியா, India
Introduction கன்னிவாடி.சீரங்கராயன்.சிவகுமார்
கெடுநீரார் கலன்கள் நான்கினொடு காமக்கலனும் உடனுறை நட்பினன்
Interests திரை, இசை, கவிதை, விளையாட்டு, , குடி, நண்பர்கள், திருவிழாக்கள்.
Favorite Movies நாடோடி மன்னன்(பழையது).
Favorite Music நல்லா இருக்கற எல்லாமும்.
Favorite Books இரவலில் கிடைப்பவை.இரவில் படிப்பவை.