Jiří Herinek

My blogs

About me

Gender Male
Industry Consulting
Occupation konzultant a projektový manažer
Location Olomouc, Česká republika, Czechia
Introduction Vždy jsem namočen do více projektů zároveň. Ve společnosti HELIsmile se věnuji jako konzultant a obchodník zavádění informačního systému HELIOS a vývoji software. Českému vysokému učení technickému pomáhám s transferem technologií. Baví mě i rozvoj inovačních klastrů v Národní klastrové asociaci. Vystudoval jsem Slezskou univerzitu, Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné. Po škole jsem 4 roky řídil malou firmu Intekom Přerov s.r.o. zabývající se vývojem a prodejem software, webdevelopmentem a prodejem hardware. Tam jsem se seznámil s HELIOSem. Od roku 2004 jsem vedl olomouckou pobočku agentury CzechInvest. Pomáhal jsem firmám využívat dotace z Evropské unie. V letech 2007 až 2017 jsem byl ředitelem Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Byl jsem zodpovědný za investiční výstavbu a facility management. Založil jsem obchodního oddělení Univezity Palackého. Vybudoval největšího centrum aditivní výroby (3D tisk) na Moravě. Byl jsem také lektorem a konzultantem podporující začínající firmy, kterým jsem pomáhat nastartovat jejich business.