Madame Börje

My blogs

About me

Industry Government
Location Farsta, Sweden
Introduction Jag är rösterna i Göran Hägglunds huvud. Jag är Golgata. Jag är Mungo Jerry. Jag driver också en liten verksamhet i Farsta Centrum där medlemmar gör saker med varandra, djur och grönsaker som trotsar naturen. På det där härliga sättet.