విశ్వనాథ్

My blogs

About me

Gender Male
Location కోదాడ,చెన్నై, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, India
Introduction పేరు విశ్వనాథ్. సాహిత్యం మీద ప్రేమ నాలుగు పాళ్ళు,భావుకత రెండు పాళ్ళు,కోపం కొద్దిగా,తెలివి బ్రతకడానికి సరిపడా తీసుకుని రోటిలో రుబ్బితే నేను తయారవుతాను..
Interests పాటలు వినడం, పుస్తకాలు చదవడం.
Favorite Movies సాగర సంగమం, స్వాతిముత్యం.
Favorite Music ఇళయరాజా గారి మెలోడీలు, రహమాన్ మెలోడీలు.
Favorite Books తెలుగు: వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల, ఆనందో బ్రహ్మ, విజయానికి ఐదు మెట్లు. ఇంగ్లిష్: seven habbits of highly efective people, you can win, and chetan bhagat's novels.