Фондация “Изкуство - Дела и Документи"

About me

Industry Arts
Location София, България
Introduction е обединение на куратори, чиято основна дейност е свързана с представяне и популяризиране на съвременното изкуство. Събитията, които фондацията инициира и продуцира, създават подходяща комуникативна среда за всички съвременните визуални форми. Един от основните приоритети в дейността на фондацията е изследването на връзката между изкуството и заобикалящата ни реалност с акцент върху социални и политически проблеми, дискутивни теми и специфични културни явления. Учредителите на “Дела и Документи” се стремят да допринесат за разширяването и развитието на локалната художествена сцена, както и за популяризирането на българското изкуство в чужбина. Ползвайки опита, натрупан в самостоятелните си изяви до момента, те обединяват усилия, за да провокират по-сериозна и продуктивна активност в страната си, а също и да наложат възгледа на новото артистично поколение за консолидирано и целенасочено развитие на изкуството отвъд провинциалните комплекси и дребните вътрешни конфликти. Зад дейността на фондацията стоят кураторите Десислава Димова, Светлана Куюмджиева, Вера Млечевска и Весела Ножарова.