സബിതാബാല

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation staffnurse
Location ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇപ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് , India
Introduction ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണില്‍ ഒരുതുണ്ട് വെളിച്ചത്തിനും അതിലേറെ ഇരുട്ടിനും ഇടയില്‍ ഒരു ഹൃദയം..... ചിതറികിടക്കുന്നവ കൂട്ടിയിണക്കൂ....അതില്‍ നീ എന്നെ കാണുന്നുവോ?ഞാന്‍ എന്ത് പറയാന്‍!!!
Interests ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കാനും എഴുതാനും.....
Favorite Movies മേഘമല്‍ഹാര്‍, മഴ, മകള്‍ക്ക്, ഒരേകടല്‍, രാത്രിമഴ......
Favorite Music ശ്രവണസുഖം തരുന്ന എല്ലാ സംഗീതവും...
Favorite Books മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്.....