അശ്വതി- ജനിക്കും മുന്‍പേ ഇട്ട പേരാണ്

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Communications or Media
Location Dubai, India
Introduction മഴയും വെയിലും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ കുറുക്കന്റെ കല്യാണമാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക്, ഒറ്റ മൈനയെ കണ്ടാൽ അന്ന് കരയേണ്ടി വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവർക്ക്, തുളസിയില ഇട്ടു സത്യാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക്, അവർക്കു മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ചിലതാണ് എനിക്ക് എഴുതാനുള്ളത്...