Chém Gió

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Thành phố Hồ Chí Minh, Suối Vàng, Vietnam
Introduction "Hạnh phúc chỉ tồn tại trong cuộc sống, và cuộc sống chỉ có khi chúng ta lao động".