Hanna

My blogs

About me

Introduction Gör på VSASS: formger och bildbehandlar, ställer sokratiska frågor och representerar ett "sån där"-perspektiv. Kärnfrågor: feminism, veganism, mononormkritik, antiheterocentrism och språkbruk. Ledmotiv: Varje dag är ett manifest.
Favorite Books Christine Falkenland, Pamela Jaskoviak, Mare Kandre, Anja Snellman, Arbetaren, bang, ETC, Ordfront, Venus Zine