השכנים של הירקון

My blogs

About me

Location Israel
Introduction "השכנים של הירקון" היא עמותה שחבריה פועלים לשמירה על ערכי הטבע ובעלי החיים בנחל הירקון