Jan Piasecki

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Filozof
Introduction Doktor filozofii (UJ) i absolwent Erasmus Mundus Master of Bioethics. Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki CM UJ. Kontakt: jan.piasecki[at]uj.edu.pl
Interests bioetyka, metaetyka, metafilozofia