ಗುರುರಾಜ

My blogs

About me

Gender MALE
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ !!!