HJ ARSHAD BIN MD YUSOF, KPP PENGURUSAN SEKOLAH BPTV