നിസാരന്‍ ..

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Introduction ജീവിതംഅനശ്വരതയിലെക്കുള്ള ഹ്രസ്വ യാത്രയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇടത്താവളങ്ങളും സഹയാത്രികരും പാഥേയവും എല്ലാ കാലത്തേക്കും സ്വന്തമെന്നഹങ്കരിക്കുന്ന സ്വപ്നാടകരില്‍ ഒരുവന്‍