A Raíña Vermella

My blogs

About me

Industry Science
Occupation Taxonomía deconstructiva
Location Antarctica
Introduction Son a Raíña Vermella, alomenos deste lado do espello. Móvome en tódalas direccións e interésanme temas e ideas moi diversas. Se cadra nunha xogada estarei sobre un muro e a seguinte nunha lagoa. Move ficha cando queiras.
Favorite Movies Sempre: "Persona", "O ventre dun arquitecto" Ultimamente: Todo Greenaway
Favorite Music Sempre : Purcell, por exemplo Dido e Eneas, e sempre, sempre Bach Ultimamente: Monteverdi
Favorite Books Sempre:A Ilí­ada, e Carroll, claro. Ultimamente: Irvine Welsh