Klára

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Mám vystudovanou filosofii a studuju pedagogiku. Mám čtyři děti. Za svou kariéru v humanitních vědách jsem se zabývala různými tématy od problematiky cizinců přes dějiny českého feminismu až k odpovědnosti hráče. Aktuálně nejvíc zkoumám celou škálu jemných odstínů ženy-vládkyně rodinného krbu (jak to krásně nazývá kuchařka se Svatojánu). Žabí rybníček je místo, kde se všechny osobní siločáry potkávají, domov. Vítejte!