ಡಾ| ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು

My blogs

About me

Gender Male
Location bangalore, karnataka
Introduction ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಆನ೦ದವನ್ನು ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ತರುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಇ೦ತಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಚಿ೦ತನ ದರ್ಶನ. -ಡಾ| ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು
Interests philosophy, spiritualism, literature, p