Zès

My blogs

About me

Industry Education
Introduction Damunt s'esquena un feix duc, emperò no em fa cap nosa: sa família no està en posa, s'escola amb tot es seu suc, sa cultura que té un ruc, sa poesia i sa glosa... Per què és en cada cosa que jo ne faig lo que puc.
Interests Família, Educació, Cultura, Glosa, Ciència, Natura