Communist Party of Malta

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Valletta, Malta
Links Audio Clip
Introduction Partit Kommunista Malti ghandu l-ufficju tieghu gewwa 28/8 Vincenti Buildings, Triq Id-Dejqa. Niltaqghu nhar ta' Gimgha wara 7 ta' filghaxija. Ghal aktar informazzjoni cemplu 79739549 jew uzaw l-email communistpartymalta@gmail.com jew pkmalti@hotmail.co.uk