Paletten

My blogs

About me

Industry Publishing
Location Sweden
Introduction Paletten är Sveriges äldsta konsttidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Konsten är alltid det som är mest centralt i Paletten och för att inte bara erbjuda teoretiska och analytiska perspektiv har Paletten för avsikt att involvera och engagera konstnärer i samarbete med de olika numren.