Udruga ljubitelja stripa

About me

Location Osijek, Hrvatska
Introduction Udruga ljubitelja stripa Stripos osnovana je u travnju 2009. godine. Do sada broji preko 160 članica i članova. Ciljevi Udruge su: populariziranje kulture stripa, stvaranje, čitanje, kolekcionarstvo, razmjena- istraživački rad na polju stripa te poticanje (prvenstveno mlađe) populacije na kreativno stvaralaštvo u domeni stripa.