அ.கோபால்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Banking
Location Pudukkottai, Tamil Nadu, India
Introduction கற்றதை கருவாய் கொண்டு பெற்றதை சேர்த்து கொண்டு மண்ணின் பெருமை சொல்ல உன்னை போல் ஒருவன்!